divendres, 24 d’octubre de 2014

Projecte Can Jaume 2013-2014, una ponència d'Anna R. Moliner


http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa
L'Orientació Educativa guia el treball professional i d'equip del professorat al servei de l'èxit escolar de l'alumne.
La tasca d'orientar inclou:
 La integració de la funció orientadora en el procés d'aprenentatge de l'alumna i alumne
 • El reconeixement de la diversitat i la singularitat de l'alumnat
 • L'acció de la docència i de la tutoria exercides en conjunt i de forma complementària
 • La coordinació d'equips (interns i externs al centre) basada en la transferència dels aprenentatges de l'alumnat
 • Un perfil de professorat amb formació específica de l'àrea i global de l'ensenyament
 El plantejament competencial del currículum és el marc natural de la funció orientadora.  
Una aula i un centre ric en aprenentatge competencial reuneix les condicions
per a la integració de l'orientació en el procés d'escolarització de l'alumne.
L'escola i l'institut ha de continuar creixent vers aquesta mirada orientadora de l'acció educativa 
a partir d'uns processos professionals de formació interna.

__________
La professora del Departament d'Orientació de l'Ins Vinyes Velles, Anna Rosa Moliner, va participar, el passat dia 2 de juliol, en la 1a Jornada de Professional de l'Orientació, dirigida als orientadors de centres de secundària per compartir pràctiques realitzades en centre i establir una xarxa entre professional per incentivar la comunicació, l'intercanvi i les novetats en els àmbits de l'orientació.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed5bae8d-4655-4c2f-a97c-57f56a7db4a9/0_Graella_Presentacio_Experiencies.pdf


L'Anna Rosa va presentar la ponència Projecte Can Jaume 2013-2014, que té com a finalitat la integració al sistema educatiu d'alumnes que per motius diversos estan en risc de sortir-ne i ajudar-los a adquirir unes competències bàsiques que li serveixin per a la vida quotidiana.

Objectius Can Jaume
 • Augment motivació pels estudis i rendiment escolar.
 • Assolir competències bàsiques.
 • Prevenir riscos socials: superar inadaptació escolar, l’absentisme, marginació social i conflictes escolars.
 • Adquirir habilitats socials.
 • Conèixer món laboral.
 • Afavorir desenvolupament personal: responsabilitat, maduració, reforçar autoestima, actitud envers treball
 • Percebre la necessitat d’obtenir el graduat escolar.