dilluns, 14 de març de 2016

XVI Concurs de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra

Alumnes de francès de 4t d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat van participar divendres 11 de març en el XVI Concurs de Traducció que organitza la Facultat de Traducció i Interpretació de la la Universitat Pompeu Fabra cada curs.

L'Institut Vinyes Velles participa en el programa batxibac que permet l'alumnat obtenir la doble titulació batxiller-baccalauréat.


El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel pel Departament d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. 
Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.Més fotos a Google +