divendres, 20 de gener de 2017

1r Batxillerat als TEeTI de la Universitat de Barcelona

El passat 17 de gener, els alumnes de 1r de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia van assistir a als tallers TEeTI (Tallers d’Enginyeria Electrònica i Tecnologia de la Informació) organitzats per la UB.

Els TEeTI són unes activitats pràctiques pensades per apropar els estudiants al coneixement del paper jugat per l'electrònica en el desenvolupament tecnològic de la societat actual i mostrar als alumnes una branca de la ciència a la qual es poden dedicar, amb una alta demanda al món laboral i en constant evolució.

L’activitat es va dividir en dos taller diferents: un primer taller d'activitats de nivell inicial, dirigit a alumnes que no cursen Tecnologia Industrial, i un segon taller orientat a alumnes que han enfocat el seu recorregut acadèmic cap l'enginyeria.

Primerament, els varen explicar les característiques electròniques d'objectes d'ús quotidià, la utilització de recursos habituals en laboratoris de recerca + desenvolupament + innovació (R+D+I), i s'hi fan unes activitats fortament interactives orientades a fomentar el seu l'interès per la ciència i la tecnologia i perquè puguin comprovar de primera mà com un món, que de vegades sembla molt llunyà, pot estar a l'abast de tothom a partir d'uns coneixements tècnics bàsics.

Al primer taller, al qual van assistir els alumnes que no fan l'assignatura de Tecnologia Industrial, s'hi van realitzat dues activitats. En una s'hi ensenyava un principi bàsic de l'electrònica que consisteix a mostrar-nos els components que s'utilitzen per fer circuits impresos i les tècniques per a la fabricació d'aquests circuits. Aquí, van fer una part pràctica on van poder veure una tècnica per imprimir un circuit sobre una placa de coure, i una segona pràctica mitjançant un oscil·loscopi per comprovar com un circuit ja muntat responia de manera diferent en funció de la manera d’actuar que ells seleccionaven i com, en funció d’aquesta selecció, el circuit emetia un senyal o un altre. Més tard, els assistents van poder aprendre a programar un robot Lego amb blocs de programació, comprovant les accions que executava el nostre robot en funció de les ordres que els alumnes li programaven tot arribant a fer accions tan precises com agafar una pilota després de detectar la seva presència.

Al segon taller, dedicat a alumnes que cursen Tecnologia Industrial, perseguia fer pràctiques per posar en acció allò que havien après de forma teòrica, fent servir instal·lacions i materials que no es tenen a l'abast en un centre de secundària.

D'altra banda pogueren experimentar amb el corrent elèctric altern, tot podent canviar la seva freqüència, pics o valors eficaços mitjançant circuits que ja coneixien, però no els havien fet servir amb aquesta finalitat. A continuació comprovaren el seu ús en motors d'alta potència així com el control manual d’aquests. Aquesta pràctica fa que vegin conceptes teòrics en la realitat així com la seva aplicació.

En la segona part de la pràctica pogueren veure aquests motors muntats en un dron industrial que era controlat mitjançant un algoritme PID escrit en un arduino, un miniordinador que actua com a controlador lògic que els nostres alumnes han fet servir a 4t per controlar màquines més simples i que pogueren veure treballant amb màquines més complexes.

Resumint, ha estat, doncs, una activitat molt enriquidora que no només ens ha permès millorar la forma com aprenen els nostres alumnes sinó que, a més, els ha motivat molt a continuar amb els seus estudis en el futur. 

Sense dubte, ha estat una experiència que haurem de repetir en propers cursos!